ILS | USD

בלוקי הדקים

Digi-Key יכולה לספק מבחר גדול וסוגים רבים של בלוקי הדקים עבור דרישות החיווט שלכם, גם סטנדרטיים בתעשייה וגם תכנים ייחודיים, מיצרנים מובילים. ניתן למצוא בלוקי הדקים בפאנלי בקרה, לחברור חיווט פנימי של הפאנל כמו גם לחיווט בשטח. בלוקי הדקים משחקים גם תפקיד חיוני בניהול חוטים טוב בפרויקט שלכם. מוצעות תצורות עבור חלוקת מתח, להרכבה על מסילת DIN, בלוקי הדקים סטנדרטיים וחוט-ללוח. קיים גם מגוון רחב של סוגים מיוחדים.

משפחות

סוגים

חלקים לפי ספקים

עברית  |  English