ILS | USD

מחשבון זה ממיר ערכי קיבוליות בין יחידות pF‏, µF‏, nF‏ ו- F‏. טבלת המרת קוד הקבל מאפשרת לכם למצוא את הקיבוליות על ידי חיפוש הקוד. שתי הספרות הראשונות הן הערך בפיקו-פאראד, ואילו השלישית היא המכפיל. אם המכפיל אינו ניתן, התוצאה היא קיבוליות ב- pF.

×