מחשבון המרת לחץ

אודות:

ממיר מדידות לחץ, כולל psi‏ ל- bar‏, 2‏kg/cm‏ ל- psi‏, bar‏ ל- 2‏kg/cm‏ והמרות לחץ אחרות, כולל pa‏, bar‏, 2‏kg/cm‏, psi‏, מ"מ O‏2‏H‏, אינץ' O‏2‏H‏, psf‏ ואטמוספרות באמצעות מחשבון המרת לחץ של DigiKey.

Pascal:
Pa‏ (2‏N/m‏)
Bar:
Bar
קילוגרם לסנטימטר רבוע:
2‏kg/cm‏
פאונד לאינץ' רבוע:
psi
פאונד לרגל רבוע:
psf
מילימטרים של עמוד מים ב- C‏°‏4:
מ"מ O‏2‏H
אינצ'ים של עמוד מים ב- C‏°‏4:
אינץ' O‏2‏H
לחץ אטמוספרי:
atm
  • Pa N/m2) Pascal) היא יחידת לחץ שהיא אקוויוולנטית לניוטון למטר מרובע.
  • bar‏ שווה ל- pa‏ 100,000 שהוא מעט פחות מהלחץ האטמוספרי הממוצע על כדור הארץ בגובה פני הים.
  • קילוגרם לסנטימטר רבוע (2‏kg/cm‏) היא מידת לחץ השווה לכוח של קילוגרם אחד לסנטימטר רבוע; שם אחר ליחידה זו הוא אטמוספירה טכנית.
  • פאונד לאינץ' רבוע (psi‏) היא התוצאה של כוח של פאונד אחד המיושם על שטח של אינץ' רבוע.
  • פאונד לאינץ' רבוע (psf‏) היא התוצאה של כוח של פאונד אחד המיושם על שטח של אינץ' רבוע.
  • מילימטרים של עמוד מים ב- 4 מעלות צלסיוס (מ"מ O‏2‏H ב- 4°C) מוגדר כלחץ המופעל על ידי עמוד מים בגובה של 1 מ"מ, ב- 4°C, בתאוצה הסטנדרטית של כוח המשיכה.
  • אינצ'ים של עמוד מים ב- 4 מעלות צלסיוס (אינצ'ים O‏2‏H ב- 4°C) מוגדר כלחץ המופעל על ידי עמוד מים בגובה של 1 אינץ', ב- 4°C, בתאוצה הסטנדרטית של כוח המשיכה.
  • לחץ אטמוספרי, הנקרא גם לחץ ברומטרי, הוא הלחץ באטמוספרה של כדור הארץ.

מוצרים נלווים: