מחשבון המרת ראקטנס

אודות:

מחשבונים אלו נועדו לחשב את הראקטנס והאדמיטנס ההשראתיים ואת הראקטנס והאדמיטנס הקיבוליים. הקפידו להכניס את התדר ב- GHz (כך ‎.001 = 1 MHz), את ההשראות בננוהנרי (nH) ואת הקיבוליות בפיקופארד (pF).

ראקטנס השראתי

XL| = 2 πfL|

|BL| = 1000 / |XL|

תדר (f):
GHz
השראות (L):
nH
ראקטנס (|XL|):
‎Ω =
אדמיטנס (|BL|):
mS =

אדמיטנס השראתי

(L = |XL| / (2πf

|BL| = 1000 / |XL|

ראקטנס (|XL|):
‎Ω
תדר (f):
GHz
השראות (L):
nH =
אדמיטנס (|BL|):
mS =

ראקטנס קיבולי

(XC| = 1000 / (2 πfC|

|BC| = 1000 / |XC|

תדר (f):
GHz
קיבוליות (C):
pF
ראקטנס (|XC|):
‎Ω =
אדמיטנס (|BC|):
mS =

אדמיטנס קיבולי

(|‎C = 1000 / (2 πf|XC

|BC| = 1000 / |XC|

ראקטנס (|XC|):
‎Ω
תדר (f):
GHz
קיבוליות (C):
pF =
אדמיטנס (|BC|):
mS =