איכות הסביבה אצל Digi-Key - שימור, חינוך והפחתת פסולת