עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים תעשייתיים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים תעשייתיים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מוצרים להכנת אב טיפוס

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים תעשייתיים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

תוצאות: 6,172,155      
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 4355 מוצרים חדשים

אלקטרו-אופטיקה

 - 2346 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

 - 205 מוצרים חדשים

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

 - 87 מוצרים חדשים

גבישים, מתנדים, מהודים

 - 10264 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 8927 מוצרים חדשים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

 - 26 מוצרים חדשים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

 - 198 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 855 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 179 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 7532 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 457 מוצרים חדשים

כלים

 - 7567 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 49 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 1066 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

 - 2771 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 375 מוצרים חדשים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

 - 299 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 55 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 5111 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 56 מוצרים חדשים

מוצרים להכנת אב טיפוס

 - 15 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

 - 282212 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 111 מוצרים חדשים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

 - 44 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 28551 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 433 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 88 מוצרים חדשים

מסננים

 - 650 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 10627 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 4975 מוצרים חדשים

מתגים

 - 460 מוצרים חדשים

נגדים

 - 17280 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 276 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 406 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

 - 376 מוצרים חדשים

ערכות

 - 64 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 28 מוצרים חדשים

פקדים תעשייתיים

 - 1123 מוצרים חדשים

פתרונות רישות

 - 115 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

 - 56 מוצרים חדשים

קבלים

 - 77623 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 948 מוצרים חדשים

שנאים

 - 785 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, כוננים

 - 1134 מוצרים חדשים

07:49:43 2/20/2018