ILS | USD

עבור אל:

RF/IF ו- RFID

Zspecial

אופטו-אלקטרוניקה

בדיקות ומדידות

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, פילוג, גיבויים

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי אודיו

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

מוצרי הלחמה, הסרת הלחמה, עיבוד-מחדש (Rework)

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, חברורים

מחשבים משובצים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

פתרונות רשתות

ציוד בדיקה אופטי

ציוד מחשבים

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

רכיבים מגנטיים - שנאים, משרנים

שנאים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

תיבות, מארזים, ארונות

תוצאות: 8,534,937
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו- RFID

 - 1194 מוצרים חדשים

Zspecial

אופטו-אלקטרוניקה

 - 1262 מוצרים חדשים

בדיקות ומדידות

 - 103 מוצרים חדשים

גבישים, מתנדים, מהודים

 - 321106 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 699 מוצרים חדשים

הגנת קווים, פילוג, גיבויים

 - 11 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 2836 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 32 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 901 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 1787 מוצרים חדשים

כלים

 - 824 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 172 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 662 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

 - 67 מוצרים חדשים

מאווררים, ניהול תרמי

 - 1391 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 111 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 24 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 803 מוצרים חדשים

מוצרי בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), חדרים נקיים

 - 3 מוצרים חדשים

מוצרי הלחמה, הסרת הלחמה, עיבוד-מחדש (Rework)

 - 46 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים-למחצה בדידים

 - 2193 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 12 מוצרים חדשים

מחברים, חברורים

 - 4754 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 54 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 1719 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 798 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דוחפים

 - 150 מוצרים חדשים

מסננים

 - 344 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 6373 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 4002 מוצרים חדשים

מתגים

 - 1597 מוצרים חדשים

נגדים

 - 14403 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 96 מוצרים חדשים

ספקי כוח - להרכבה על לוחות

 - 64 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

 - 85 מוצרים חדשים

ערכות

 - 33 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 61 מוצרים חדשים

פקדים ואוטומציה תעשייתית

 - 337 מוצרים חדשים

פתרונות רשתות

 - 165 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

 - 46 מוצרים חדשים

ציוד מחשבים

 - 120 מוצרים חדשים

קבלים

 - 9377 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 1951 מוצרים חדשים

רכיבים מגנטיים - שנאים, משרנים

 - 4 מוצרים חדשים

שנאים

 - 15 מוצרים חדשים

תוויות, סימנים, מחסומים, זיהוי

 - 553 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, ארונות

 - 31 מוצרים חדשים

23:12:12 6/4/2020