עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים תעשייתיים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים תעשייתיים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

עבור אל:

RF/IF ו-RFID

אלקטרו-אופטיקה

בדיקה ומדידה

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

גבישים, מתנדים, מהודים

הגנת מעגלים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

חיישנים, מתמרים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

כבלים, חוטים

כבלים, חוטים - ניהול

כלים

כרטיסי זיכרון, מודולים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

מבדדים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

מוצרי אודיו

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

מוצרי סוללות

מחברים, רכיבי חברור

מחשבים משובצים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

מכללי כבלים

ממסרים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

מסננים

מעגלים משולבים (IC)

משרנים, סלילים, משנקים

מתגים

נגדים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

סרטים, דבקים, חומרים

ערכות

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

פקדים תעשייתיים

פתרונות רישות

ציוד בדיקה אופטי

קבלים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

שנאים

תיבות, מארזים, כוננים

תוצאות: 6,743,568      
  • מצב מלאי
  • מדיה זמינה
  • סביבה

רכיבים אלקטרוניים

RF/IF ו-RFID

 - 1881 מוצרים חדשים

אלקטרו-אופטיקה

 - 26546 מוצרים חדשים

בדיקה ומדידה

 - 182 מוצרים חדשים

בקרת חשמל סטטי, פריקה אלקטרו-סטטית (ESD), מוצרי חדר נקי

 - 530 מוצרים חדשים

גבישים, מתנדים, מהודים

 - 93349 מוצרים חדשים

הגנת מעגלים

 - 6904 מוצרים חדשים

הגנת קווים, חלוקה, גיבויים

 - 73 מוצרים חדשים

הלחמה, הסרת הלחמה, מוצרי עיבוד-מחדש (Rework)

 - 97 מוצרים חדשים

חיישנים, מתמרים

 - 1740 מוצרים חדשים

יוצרן (Maker) / עשה-זאת-בעצמך (DIY), לימודי

 - 383 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים

 - 3808 מוצרים חדשים

כבלים, חוטים - ניהול

 - 707 מוצרים חדשים

כלים

 - 2840 מוצרים חדשים

כרטיסי זיכרון, מודולים

 - 244 מוצרים חדשים

לוחות פיתוח, ערכות, מתכנתים

 - 810 מוצרים חדשים

ללא קטגוריה

מאווררים, ניהול תרמי

 - 2120 מוצרים חדשים

מבדדים

 - 839 מוצרים חדשים

מגנטיות - רכיבי משרן, שנאי

 - 477 מוצרים חדשים

מוצרי אב-טיפוס, ייצור

 - 68 מוצרים חדשים

מוצרי אודיו

 - 158 מוצרים חדשים

מוצרי מוליכים למחצה בדידים

 - 5589 מוצרים חדשים

מוצרי סוללות

 - 29 מוצרים חדשים

מחברים, רכיבי חברור

 - 24718 מוצרים חדשים

מחשבים משובצים

 - 8 מוצרים חדשים

מחשבים, משרד - רכיבים, אבזרים

 - 83 מוצרים חדשים

מכללי כבלים

 - 2177 מוצרים חדשים

ממסרים

 - 520 מוצרים חדשים

מנועים, סולנואידים, לוחות/מודולי דחיפה

 - 66 מוצרים חדשים

מסננים

 - 1437 מוצרים חדשים

מעגלים משולבים (IC)

 - 16721 מוצרים חדשים

משרנים, סלילים, משנקים

 - 1836 מוצרים חדשים

מתגים

 - 139014 מוצרים חדשים

נגדים

 - 99854 מוצרים חדשים

ספקי כוח - הרכבה בלוח

 - 4750 מוצרים חדשים

ספקי כוח - חיצוניים/פנימיים (מחוץ-ללוח)

 - 1194 מוצרים חדשים

סרטים, דבקים, חומרים

 - 126 מוצרים חדשים

ערכות

 - 61 מוצרים חדשים

פוטנציומטרים, נגדים משתנים

 - 158 מוצרים חדשים

פקדים תעשייתיים

 - 182 מוצרים חדשים

פתרונות רישות

 - 677 מוצרים חדשים

ציוד בדיקה אופטי

 - 3 מוצרים חדשים

קבלים

 - 34755 מוצרים חדשים

קשיחים, אמצעי הידוק, אבזרים

 - 912 מוצרים חדשים

שנאים

 - 261 מוצרים חדשים

תיבות, מארזים, כוננים

 - 1069 מוצרים חדשים

21:53:08 6/20/2018