ILS | USD

מחשבון חיי סוללה זה מעריך לכמה זמן תספיק סוללה, על סמך הקיבולת הנומינלית שלה והזרם הממוצע שהעומס מושך ממנה. קיבולת הסוללה נמדדת בדרך כלל באמפר-שעה (Ah) או מיליאמפר-שעה (mAh), אם כי לעיתים משתמשים בוואט-שעה (Wh).

באפשרותכם להמיר וואט-שעה לאמפר-שעה על ידי חלוקה במתח הנומינלי של הסוללה (V) כדלקמן: Ah = Wh/V

עוד+

חיי סוללה

קיבולת הסוללה
צריכת ההתקן
נוסחת אורך חיי הסוללה

אורך חיי הסוללה = קיבולת הסוללה ב- mAh‏ / זרם העומס ב- mAh‏

מספר השעות המוערך
=

* זוהי תפוקה משוערת, המבוססת על תנאים אידיאליים.