מחשבון המרה חוק אוהם

אודות:

חוק אוהם (Ohm) מסביר את היחס בין מתח, זרם והתנגדות על ידי הקביעה שהזרם דרך מוליך בין שתי נקודות הוא ביחס ישר להפרש הפוטנציאל על פני שתי הנקודות.

הגדרת חוק אוהם (Ohm)

חוק המתייחס להפרש המתחים בין שתי נקודות, לזרם החשמלי הזורם ביניהן, ולהתנגדות של מסלול הזרם. מתמטית, החוק קובע כי V = IR, כאשר V הוא הפרש המתחים, I הוא הזרם באמפרים, ו- R היא ההתנגדות באוהם. עבור מתח נתון, התנגדות גבוהה יותר גורמת לזרימת זרם נמוך יותר.

הכניסו שני ערכים כלשהם ולחצו על חישוב כדי לפתור את הערכים הנותרים.

מתח:
V
זרם:
A
התנגדות:
Ω
הספק:
W

מוצרים נלווים: